De academy

De Inge Rock Academy

Missie, waarden en principes van onze Inge Rock Academy

We equiperen en begeleiden mensen om hun echte potentieel te ontwikkelen, zodat zij op hun beurt het potentieel kunnen ontwikkelen van de mensen die voor hen belangrijk zijn: kinderen, partner, medewerkers, teamleden, collega’s enz.

Hierin streven we ernaar om kwalitatief hoogstaande, professionele opleidingen en programma’s aan te bieden, waarin mindset steeds de bakermat vormt.

Potentieel staat of valt met mindset en bewustzijn. Bewustzijn groeit dankzij zelfkennis. Daarom wordt elke klant opgeleid en begeleid om zichzelf en anderen te kunnen helpen, vertrekkend vanuit de noodzakelijke bewustzijnsverschuivingen en vanuit mindset.

Onze waarden en principes zijn:

Connectie en communicatie

We investeren veel tijd en energie in onze klantenrelaties, omdat we weten dat de connectie tussen de klant enerzijds - en de mensen van het bedrijf anderzijds - noodzakelijk is voor het succes van de klant.

Onze klanten hebben hun eigen succes coördinator en ze hebben ook een nauw contact met hun teachers en mentors. Dankzij deze verbinding is het voor klanten en mentors veilig om een open en constructieve communicatie te voeren.

Concreet en eenvoudig

De Inge Rock methode - die elke klant leert - zorgt ervoor dat de meest abstracte wetenschappelijke, spirituele en filosofische begrippen uiterst concreet en eenvoudig voorgesteld worden. Onze teachings kunnen door iedereen begrepen worden. Ik heb een methode ontwikkeld om het abstracte tastbaar, concreet en toegankelijk te maken.

Compleet

Elk programma en elke opleiding in de Inge Rock Academy beantwoordt aan alle noodzakelijke leerfacetten om de maximale opleidingskwaliteit te garanderen:

 1. Kennis vergaren, omdat nieuwe kennis power is en het bewustzijn vergroot.
 2. Het gebruik van verhalen en metaforen om de leerstof met de eigen belevingswereld te kunnen verbinden.
 3. Allerhande oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes.
 4. Doorgedreven oefening en training om de vaardigheden onder de knie te krijgen.
 5. Opdrachten om buiten de comfort zone te groeien.
 6. Evaluatie en progressie in live trainingen.
 7. Fun en beleving: hoe beter de klant zich voelt, des te gemakkelijker hij leert.
 8. De aangereikte tools in de praktijk leren gebruiken.
 9. Het behalen van bepaalde uitvoeringslevels door middel van testen en proeven.
 10. Het belang van de community zodat klanten zich verbonden en gesteund voelen.

Constante begeleiding

In ieder programma wordt de begeleiding afgestemd op de te behalen leerdoelen. Toch is het goed om te weten dat onze klanten contant begeleid worden en nooit aan hun eigen lot worden overgelaten. De diepgang en intense begeleiding zijn het meest unieke aan de Inge Rock Academy. Nergens anders vind je deze kwaliteit.

Community

Aangezien mensen groeien naargelang hun omgeving - denk maar aan de goudvis in zijn bokaal - is het van het grootste belang dat onze studenten kunnen groeien in een veilige en vertrouwde omgeving.

De voordelen:

 • We werken met het unieke potentieel van elke cliënt
 • Zich constant gesteund voelen.
 • Veilig om zichzelf te kunnen zijn: maskers zijn overbodig en je wordt niet be- of veroordeeld.
 • Veilig om fouten te maken en eruit te leren: onder begeleiding van je coach of mentor.
 • Elkaar stimuleren om potentieel te ontwikkelen.
 • Elkaar feliciteren bij het behalen van zelfbepaalde doelen.
 • Vriendschappen voor het leven bouwen.

Wetenschappelijk onderbouwd en diepgaand

Ik heb de nodige psychologische, wetenschappelijke en spirituele meesters bestudeerd en gevolgd. Deze kennis is voelbaar in elke teaching, maar wordt door Inge toegankelijk gemaakt. De Inge Rock Academy vertrekt nooit van ‘horen zeggen’, maar wel vanuit de wetenschappen. We vinden het ontzettend belangrijk dat alles waar we voor staan en wat we teachen, wetenschappelijk onderbouwd is en steeds kan uitgelegd worden.

Ware transformatie op weg naar blijvend resultaat

De mens streeft naar verandering en is er tegelijk ook bang voor. In de Inge Rock Academy stellen wij blijvende verandering of transformatie voorop. Alleen zo kunnen mensen hun ware potentieel gaan leven. Dit betekent dat er een herprogrammering nodig is van onderbewuste patronen om deze transformatie te bekomen. Wij doen er dan ook alles aan om de nodige kennis, tools, methode en praktijkervaringen op de juiste manier in te zetten, om tot het allerbeste resultaat te komen.

Eerlijkheid

Eerlijkheid duurt het langst, maar soms kwetst de waarheid ook. Alles wat we in de academy doen werd gekozen vanuit het hoogste belang voor onze klanten. Dat betekent echter dat - indien het nodig zou zijn - wij onze klanten wijzen op de nodige paradigma’s, omdat wij het eerlijk vinden en we op deze manier onze klanten de grootste groeikans geven. Misschien hoor je wel eens dat mijn aanpak confronterend kan zijn, maar deze confrontatie komt steeds vanuit liefde, omdat ik weet dat uit confrontatie de mogelijkheid tot doorbraak wordt gecreëerd.

Deze waarden en principes zijn het meest kenmerkend voor mijn werk. Als organisatie zijn wij ervan overtuigd dat wij daarom de klanten aantrekken die deze waarden en de bijhorende hoge standaards, alsook de professionaliteit en kwaliteit waarderen.