Wie is Inge Rock

Rock bottom

In 2004 verloor ik alles.
Ik scheidde, ik voelde me heel ongelukkig en ik verloor mijn eigen parfumerie, waarin ik mijn hart, ziel en veel geld geïnvesteerd had. Na een gevecht van twee jaar - om mezelf en de business te redden - belandde ik op de bodem van de put: rock bottom. Ik verloor alles, inclusief mezelf.

Op een dag wandelde ik een boekenwinkel binnen, totaal verloren, op zoek naar oplossingen. Met de laatste twintig euro op zak, kocht ik een boek en ik las het op zes uren tijd uit. Het was alsof mijn ziel in brand stond. Eindelijk een lichtpuntje!

Ik begon mezelf vragen te stellen zoals:
- Wat nu?
- Waarom ik?
- Wie ben ik?
- Wat wil ik?
- Hoe kan ik herbeginnen?

Ik was verkocht! De dag dat ik de documentaire The Secret bekeek, was de dag dat ik wist dat ik hier iets mee moest doen. Ik moest en zou gaan lesgeven. Ik wilde mensen helpen, de wereld veranderen! Herkenbaar?

Ik leende geld van een vriend en werd gecertificeerd life coach. Onmiddellijk nadien ben ik mijn eigen business gestart en kon ik kleine seminars beginnen geven. Mijn favoriete plaats is nog steeds op het podium. Ja, ze noemen me een podiumbeest...
Twee jaar na datum had ik een volle agenda en stonden klanten in de wachtrij. Daarom begon ik mijn kennis en ervaring door te geven, door life coaches op te leiden. Ik wist immers dat de nood voor coaching steeds groter zou worden. De Inge Rock Academy was geboren.

Wie is Inge?

Lesgeven zit me in het bloed. Mijn beide ouders waren immers leerkrachten.
Twee jaren na de start van mijn eigen coaching business, was de tijd gekomen om meer les te gaan geven en om voor publiek te gaan spreken.
Ik begon in Vlaanderen seminars te organiseren en maakte twee one-woman-shows: "Ik is een idioot" en "Leve de Liefde". Naast mijn werk als spreker, vind ik het nog steeds heerlijk om mensen op te leiden in onze academy.

Uiteraard is de inhoud van onze programma's sterk geëvolueerd door de jaren heen. De basis van mijn werk is echter altijd hetzelfde gebleven: mensen helpen transformeren van wie ze vandaag zijn, naar de persoon die ze echt willen zijn. Dat hun resultaten en levenskwaliteit verbeteren, is daar een rechtstreeks gevolg van. Aan onze life coaches in opleiding, leer ik exact hetzelfde, zodat zij dit op hun beurt weer kunnen doorgeven aan anderen.

Over Inge Rock

“Ik zou willen dat ieder kind op school een vak krijgt dat ‘denken’ heet. Dan zouden onze kinderen hun leven op kunnen bouwen en dan zouden ze de uitdagingen van het leven leren omkeren in kansen.”

– Inge Rock

Wat is er typisch aan Inge Rock?

Stel dat je met onze cliënten zou praten, wat zouden ze je over mij dan vertellen?

Dit zijn zowat de 10 principes die mij definiëren:

 1. Ik ben een energie bom. Ik heb de gave om energie in de zaal op te drijven, zodat het dak eraf gaat. Ik geloof dat fun en enthousiasme twee belangrijke eigenschappen in mijn werk zijn. Sommige mensen vinden me misschien 'te', maar dit is wie ik ben. Ik til mensen op, door hen te inspireren en door hen te verbinden met hun mogelijkheden.
 2. Ik ben recht door zee en ik heb een behoorlijke no bullshit mentaliteit. Ik heb een eerlijke aanpak en ik geloof dat de waarheid horen de beste uitnodiging voor groei is. Ik vertel je dus wat je moet horen, zonder glazuurlaag erover.
 3. Wat ik teach is eenvoudig. Ik neem de meest complexe wetenschappelijke inzichten en ik vertaal ze in gemakkelijk verstaanbare -en verteerbare inzichten en kennis.
 4. Wat ik teach gaat heel diep. Toch blijft de inhoud gemakkelijk verstaanbaar, maar de impact is groot. Ik wil dat dit voor jou werkt, dus streef ik naar blijvende transformatie.
 5. Ik ben een mega fan van ervaringsgericht groeien. Het is onvoldoende om iets te weten. Ik wil dat je de inzichten begrijpt, dat je ze eigen maakt, dat je kunt ervaren en evalueren. Ik wil dat je de deelnemer bent in plaats van de toeschouwer.
 6. Mijn werk is uiterst praktisch en toepasbaar. Dit is een noodzaak. Aangezien de inhoud diep is, wil ik dat je kunt 'doen'. Onze retreat zijn in dat opzicht de kers op de academy taart. Je transformeert echt!
 7. Ik hou van metaforen en verhalen. De verhalen en metaforen die ik gebruik, zorgen ervoor persoonlijk groei prettig en licht wordt. Het is een belangrijk deel van mijn werk, omdat verhalen en metaforen ervoor zorgen dat je de inhoudt meteen onthoudt.
 8. Ik geloof dat ik zelf ook congruent en consistent ben. Ik doe mijn uiterste best om steeds het goede voorbeeld uit te dragen en ik zal nooit iets van mijn studenten vragen, wat ik zelf niet toepas. Ik teach vanuit ervaring en niet vanuit 'het boekje'.
 9. Ik heb hoge eisen en standaards, in alles wat ik doe. Ik geloof dat uitsluitend het beste goed genoeg is. Daarom streven we er in de academy naar het beste te bieden aan onze cliënten. We willen dat onze cliënten gelukkig zijn in onze bijzondere Rock familie.
 10. Ik geloof in non stop groei en evolutie. In de opleiding life coaching, teach ik onze studenten exact de kennis en methoden, die ikzelf ook gebruik. Vandaar dat de inhoud van onze opleidingen zal blijven evolueren. Naarmate ik groei, groeien onze studenten met me mee.

Missie, waarden en principes van de Inge Rock Academy

We equiperen en begeleiden mensen om de beste versie van zichzelf te worden, zodat zij op hun beurt een positieve invloed hebben op de wereld rondom zich: kinderen, partner, medewerkers, teamleden, collega’s enz.

Hierin streven we ernaar om kwalitatief hoogstaande, professionele opleidingen en programma’s aan te bieden, waarin mindset steeds de bakermat vormt.

Alles staat of valt met mindset. Daarom wordt elke klant opgeleid en begeleid om zichzelf en anderen te kunnen helpen, vertrekkend vanuit de Inge Rock mindset methode.

 

Onze waarden en principes zijn:

Connectie en communicatie

We investeren veel tijd en energie in onze klantenrelaties, omdat we weten dat de connectie tussen de klant enerzijds - en de mensen van het bedrijf anderzijds - noodzakelijk is voor het succes van de klant. 

Onze klanten hebben hun eigen succes coördinator en ze hebben ook een nauw contact met hun teachers en mentors. Dankzij deze verbinding is het voor klanten en mentors veilig om een open en constructieve communicatie te voeren.

Concreet en eenvoudig

De Inge Rock mindset methode die elke klant leert, zorgt ervoor dat de meest abstracte psychologische, natuurkundige, kwantum fysische, neurologische, spirituele en filosofische begrippen uiterst concreet en eenvoudig voorgesteld worden. Onze teachings kunnen door iedereen begrepen worden. Inge heeft een methode ontwikkeld om het abstracte tastbaar, concreet en toegankelijk te maken. 

Compleet

Elk programma en elke opleiding in de Inge Rock Academy beantwoordt aan alle noodzakelijke leerfacetten om de maximale opleidingskwaliteit te garanderen:

 1. Kennis vergaren omdat nieuwe kennis power is en het bewustzijn vergroot.
 2. Het gebruik van verhalen en metaforen om de leerstof met de eigen belevingswereld te kunnen verbinden.
 3. Allerhande oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes.
 4. Doorgedreven oefening en training om de vaardigheden onder de knie te krijgen.
 5. Opdrachten om buiten de comfort zone te groeien.
 6. Evaluatie en progressie in live trainingen.
 7. Fun en beleving: hoe beter de klant zich voelt, des te gemakkelijker hij leert.
 8. De aangereikte tools in de praktijk leren gebruiken.
 9. Het behalen van bepaalde uitvoeringslevels door middel van testen en proeven.
 10. Het belang van de community zodat klanten zich verbonden en gesteund voelen.

Constante begeleiding

Elke faculteit heeft zijn eigen programma, waar de begeleiding afgestemd is op de te behalen leerdoelen. Toch is het goed om te weten dat onze studenten contant begeleid worden en nooit aan hun eigen lot worden overgelaten. Er is steeds een mentor per groep van maximum 6 studenten, die met hen doorheen de opleiding meeloopt. Bovendien kunnen onze klanten beroep doen op persoonlijke coaching wanneer ze daar nood aan hebben. Deze diepgang en intense begeleiding zijn het meest unieke aan de Inge Rock Academy. Nergens anders vind je deze kwaliteit. 

“Indien onze studenten gelukkig zijn en de resultaten behalen waar ze van dromen, is onze missie geslaagd.”

– Inge Rock

Blokje Inge

Community

Aangezien mensen groeien naargelang hun omgeving - denk maar aan de goudvis in zijn bokaal - is het van het grootste belang dat onze studenten kunnen groeien in een veilige en vertrouwde omgeving. 

De voordelen:

 • Zich constant gesteund voelen.
 • Veilig om zichzelf te kunnen zijn: maskers zijn overbodig en je wordt niet be- of veroordeeld.
 • Veilig om fouten te maken en eruit te leren: onder begeleiding van je coach of mentor.
 • Elkaar stimuleren om potentieel te ontwikkelen.
 • Elkaar feliciteren bij het behalen van zelfbepaalde doelen.
 • Vriendschappen voor het leven bouwen.
 • Doorgroeikansen om Rockstar te kunnen worden: een ambassadeur en/of mentor in de Inge Rock Academy.

Wetenschappelijk onderbouwd en diepgaand

Inge heeft de nodige psychologische, wetenschappelijke en spirituele meesters bestudeerd en gevolgd. Deze kennis is voelbaar in elke teaching, maar wordt door Inge toegankelijk gemaakt. De Inge Rock Academy vertrekt nooit van ‘horen zeggen’, maar wel vanuit wetenschappen zoals psychologie, filosofie, geschiedenis, neurowetenschappen, neuroplasticiteit, kwantumfysica en epigenetica. We vinden het ontzettend belangrijk dat alles waar we voor staan en wat we teachen, wetenschappelijk onderbouwd is en steeds kan uitgelegd worden. 

Ware transformatie op weg naar blijvend resultaat

De mens streeft naar verandering en is er tegelijk ook bang voor. In de Inge Rock Academy stellen wij blijvende verandering of transformatie voorop. Dit betekent dat er een herprogrammering nodig is van onderbewuste patronen om deze transformatie te bekomen. Wij doen er dan ook alles aan om de nodige kennis, tools, methode en praktijkervaringen op de juiste manier in te zetten, om tot het allerbeste resultaat te komen. 

Eerlijkheid

Eerlijkheid duurt het langst, maar soms kwetst de waarheid ook. Alles wat we in de academy doen werd gekozen vanuit het hoogste belang voor onze klanten. Dat betekent echter dat - indien het nodig zou zijn - wij onze klanten wijzen op de nodige paradigma’s, omdat wij het eerlijk vinden en we op deze manier onze klanten de grootste groeikans geven. Misschien hoor je wel eens dat Inge Rock in haar aanpak confronterend kan zijn, maar deze confrontatie komt steeds vanuit liefde, omdat Inge weet dat uit confrontatie de mogelijkheid tot doorbraak wordt gecreëerd. 

Deze waarden en principes zijn het meest kenmerkend voor de Inge Rock Academy. Als organisatie zijn wij ervan overtuigd dat wij daarom de klanten aantrekken die deze waarden en de bijhorende hoge standaards, alsook de professionaliteit en kwaliteit waarderen.

Volg Inge op