Academy

Transformatie & Life Coaching

De Inge Rock Academy specialiseert zich in transformatiemethoden en het online en live opleiden van life coaches in het Engels en in het Nederlands.

De Academy betreft één complete opleiding die uit 4 faculteiten bestaat:
The Club voor Zelf-Coaching, Total Transformation, het Life Coach Certificatie-programma en de Circle of Mind Experts.

Als deelnemer ben je niet verplicht om alles te doorlopen.
Je kunt starten in de Club en je kunt ook doorgroeien tot en met de Circle of Mind Experts.

Wat kan je verwachten van onze Online Life Coach Opleiding?

Ongeacht de faculteit waarin je les volgt, variërend van de Club tot de Circle of Mind Experts, kun je een inhoud verwachten die eenvoudig maar diepgaand is. Waardevolle informatie over de meest moeilijke en wetenschappelijke onderwerpen, wordt omgezet in hapklare, gemakkelijk te verteren stukjes van het onderricht. Hoewel onze inhoud aan de buitenkant eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is, heeft het diepte en blijkt het een diepgaande impact te hebben. Maar het onderricht van onze academie gaat veel verder dan "weten". Het leren dat u zult vergaren via onze online life coach opleiding overbrugt ook de kloof tussen weten en doen, met een enorme capaciteit om een transformatie teweeg te brengen.

Met een praktische focus, zijn onze life coaching faculteiten ontworpen om deelnemers te onderwijzen en aan te moedigen om niet alleen te begrijpen en te internaliseren, maar ook te overdenken en te ervaren. Door complexe inhoud zorgvuldig op te splitsen in kleine, gemakkelijk toe te passen, actiegerichte stappen, wordt dit doel gemakkelijk bereikt. Ons doordacht ontworpen ervaringsgericht onderwijs kan een blijvende verandering teweegbrengen.

Bovendien, om effectief te zijn, moet elke vorm van life coaching boeiend zijn om de aandacht van het publiek te trekken. Ik gebruik veel verhalen en metaforen om er een luchtige, leuke, interessante en diepgaande ervaring van te maken waar deelnemers niet alleen van zullen genieten, maar die ze ook zullen meenemen, lang nadat ze het programma met succes hebben afgerond. Dat komt omdat ze de inhoud niet alleen leuk vinden, maar ook vertrouwen en ermee in verband staan, wat het voor hen een stuk gemakkelijker maakt om het toe te passen. Bovendien, in de veilige, stimulerende en inspirerende omgeving van ons programma, kunnen deelnemers vrijuit spreken zonder bang te zijn veroordeeld te worden. Dit vergemakkelijkt effectieve mentoring en coaching, wat op zijn beurt kan leiden tot een blijvende transformatie. Naast onze oprichter Inge Rock, leiden enkele van de beste alumni onze online life coach trainingsprogramma's. Zij bieden geweldige ondersteuning en constante betrokkenheid die de groei stimuleren.

Klik op een faculteit voor meer informatie